1. Adatkezelési tájékoztató
Menü
  1. Adatkezelési tájékoztató

Oktogon Medical Center

Adatkezelési tájékoztató

Az Oktogon Medical Center (továbbiakban „Intézmény”) mindent megtesz az Ön személyes adatainak a védelméért. A honlap legtöbb oldalát úgy is meglátogathatja, hogy nem ad meg magáról semmiféle információt. Bizonyos szolgáltatások igénybevételéhez (kapcsolat) azonban szükség van regisztrációra és ilyen módon a felhasználó azonosítására. A regisztráció során megadott információkat a legnagyobb körültekintéssel, bizalmasan kezeljük, azokhoz illetéktelenek nem férhetnek hozzá. Személyes adatainak biztonsága kiemelten fontos számunkra.

Az Intézmény gondoskodik az általa kezelt adatok biztonságáról, így különösen védi azokat a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

Az Intézmény megtette azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakította azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Személyes adatait olyan fizikai és elektronikus eszközökkel, belső szabályzatok segítségével védjük, amelyek követelményei megfelelnek a vonatkozó jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Amikor az ügyfeleinknek nyújtott szolgáltatások érdekében harmadik személyeket (adatfeldolgozókat) veszünk igénybe, megköveteljük tőlük, hogy a személyes adatokat bizalmasan kezeljék és gondoskodjanak azok védelméről.

Az Intézmény ügyfelei kérelmére az ügyfél saját személyes adatairól az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmében, minden esetben tájékoztatást ad.

Időpontfoglalás